Chuyên mục:

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

Đầu tư xây dựng là việc đầu tư xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng: theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 3 khoản 20

 

Khi đầu tư xây dựng công trình thì phải lập dự án, trừ xây dựng nhà ở riêng lẻ: theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 52

Nhà ở riêng lẻ là công trình theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 điều 3 khoản 2

Dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 3 khoản 15

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 50

Các vấn đề tổng quan trong quá trình triển khai dự án bao gồm:

·        Các yếu tố chủ yếu quyết định quy trình triển khai dự án

·        Quy trình thủ tục đầu tư xây dựng

·        Đấu thầu trong xây dựng

·        Chi phí đầu tư xây dựng

·        Hợp đồng xây dựng

-1