Chuyên mục:

GIỚI THIỆU

www.sotay56.vn là website tra cứu thông tin và chỉ dẫn pháp lý về đầu tư xây dựng tại Việt Nam

Trên cơ sở hệ thống hóa và tích hợp gần 1.000 văn bản pháp lý hiện hành về đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đất đai, PCCC, môi trường, ... có liên quan trong suốt quá trình đầu tư xây dựng, chúng tôi đã biên soạn một Kho dữ liệu phong phú với hy vọng hạn chế tối đa những khó khăn, bất cập trong quá trình nghiên cứu, áp dụng các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng

Kho dữ liệu bao gồm 10 chuyên mục với nội dung tóm tắt như sau:

1.    Chuyên mục THỦ TỤC ĐẦU TƯ bao gồm:

·        Các quy trình triển khai dự án đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn, loại dự án, quy mô và nguồn vốn (30 quy trình)

·        Các thủ tục chi tiết từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư xây dựng

2.    Chuyên mục ĐẤU THẦU bao gồm:

·        Các nguyên tắc và yêu cầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư

·        Các quy trình lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu tùy thuộc hình thức, phương thức lựa chọn và tính chất gói thầu (74 quy trình)

·        Các quy trình lựa chọn nhà đầu tư (06 quy trình)

3.    Chuyên mục CHI PHÍ bao gồm:

·        Các nguyên tắc và yêu cầu về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

·        Tổng hợp các loại chi phí, phí và lệ phí trong từng giai đoạn đầu tư xây dựng

·        Nguyên tắc và phương pháp xác định từng loại chi phí, phí, lệ phí

4.    Chuyên mục HỢP ĐỒNG bao gồm:

·        Các yêu cầu đối với hợp đồng xây dựng

·        Phạm vi, nguyên tắc áp dụng nội dung và mẫu hợp đồng xây dựng trong từng trường hợp cụ thể

·        Các loại mẫu hợp đồng xây dựng

5.    Chuyên mục QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT bao gồm:

·        Các văn bản pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng (đã hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung), hiệu lực pháp lý được cập nhật 24/24h

·        Các nội dung quy định chi tiết trong từng văn bản pháp lý

6.    Chuyên mục GIẢI THÍCH TỪ NGỮ: giải thích các thuật ngữ, cum từ, chủ thể, đối tượng theo các văn bản pháp lý

7.    Chuyên mục BIỂU MẪU bao gồm các mẫu văn bản, hồ sơ, tài liệu,... theo quy định

8.    Chuyên mục TIỆN ÍCH bao gồm:

·        Công cụ tra cứu nhanh loại dự án, loại và cấp công trình

·        Công cụ tra cứu nhanh thẩm quyền thẩm tra, thẩm định, quyết định

·        Công cụ tra cứu nhanh chi phí, định mức,...

9.    Chuyên mục KỸ NĂNG MỀM bao gồm các kỹ năng xử lý công việc (soạn thảo, trình, thẩm định, phê duyệt,...)

10. Chuyên mục HỎI ĐÁP bao gồm nội dung giải đáp vướng mắc về đầu tư xây dựng

 

Trước khi khai thác thông tin trên www.sotay56.vn hoặc đăng ký Thành viên, xin vui lòng đọc kỹ Quy ước sử dụng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ liên hệ

 

CÔNG TY TNHH KHỞI THUẬN

Số 117 ngõ 580 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: 0805831500

Email: congtykhoithuan@gmail.com hoặc sotay56.vn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1