Chuyên mục:

Chuyên mục: TIỆN ÍCH

 

Chuyên mục bao gồm các bài viết là công cụ hữu ích để tra cứu dễ dàng và thuận lợi trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng như:

- Tra cứu loại dự án

- Tra cứu loại công trình

- Tra cứu cấp công trình

- Tra cứu thẩm quyền

- Tra cứu các định mức chi phí

- Tra cứu các mức thuế, phí, lệ phí

…….

 

Mỗi bài viết được thiết kế theo dạng phần mềm tra cứu tự động, sau khi nhập dữ liệu đầu vào sẽ cho kết quả hiển thị tương ứng, trong đó gồm:

- Kết quả tra cứu

- Diễn giải chi tiết

- Chỉ dẫn pháp lý (được quy định tại đâu ?)

-1